Jak budować relacje z dzieckiem?

By 1 czerwca 2016Porady
Mother makes massage for happy baby, apply oil on the foot, with white background

Wg Michaela Winterhoffa ….przyczyną nieprawidłowych procesów rozwojowych dziecka są bardzo często nieprawidłowe więzi z rodzicami.Dzieci, które dorastają w warunkach zaburzonej więzi z rodzicami, nauczyły się nimi manipulować do tego stopnia, że nie dostrzegają potrzeby ograniczenia własnego „ja”. Dziecko manipuluje w pełni celowo, ale nieświadomie i bez wyrachowania. Manipulacyjne działania dzieci nie są racjonalne a ich celowość bierze się z wyuczonej reakcji na każdorazowe zachowanie rodzica.